Traditionell  Reiki och Ängla Reiki behandlingar samt kanalisering från dom ljusaste Guiderna
Din väg till ett bättre liv

 Vad är Reiki?

Reiki är en uråldrig energimedicinsk metod och har sitt ursprung från Japan.

En Reiki behandling ger djup avslappning och syftar till att reducera stress och hjälpa kroppen till självläkning fysiskt och mentalt.

Vid behandling är man fullt påklädd och klienten kan sitta, ligga eller stå. Vid en vanlig behandling brukar klienten ligga under en filt på en behandlingsbänk. Reiki terapeuten förmedlar då en energi genom händer och håller dem stilla eller i rörelse ovanpå eller direkt på kroppen.

Under total avslappning kan kroppsminnen/ spänningar lösas upp och undanträngda känslor så att man får en möjlighet att hantera dem. Klientens kraft kan riktas dit den behövs och inte till att behålla spänningar. Genom denna frigörelse av energi ökar kroppens förmåga till att läka sig själv.

http://www.reikiforbundet.se/reikiforbundet

 

I Angelic Reiki arbetar jag hand i hand med Änglarna för att få en av de högsta formerna av healing till individer och i grupp. Änglar är kosmiska krafter som existerar utanför de olika dimensionerna som vi känner dem. Genom deras vägledning och den helande konsten Angelic Reiki, kan vi positivt påverka energisystemet hos en individ eller grupp. Angelic Reiki har förmågan att överskrida tid och rum och hjälpa till att avsluta spår av det förflutna på cellulär nivå.

I Kanalisering kontaktar jag Guider från de högsta och ljusaste sfärerna.

http://www.angelicreiki.se/

 

Reiki erkänt som förebyggande och rehabiliterande friskvård

Reiki är ett bra redskap inom många områden. Sjukvårdens systerområde, friskvård, har gjort stora framsteg: Enligt ett beslut av Skattemyndigheten i Borås (juni-07) kan Reiki vara en metod för förebyggande och rehabiliterande friskvård. Detta gäller över hela landet. Paragrafen som beslutet togs utifrån http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/arkiv/ar/2005/stallningstaganden2005/13020574405111.5.5c13cb6b1198121ee8580001053.html(välj 20050427: paragraf 4.1).  Avsnittet omfattar en styrsignal som Skatteverket tar sina beslut utifrån.

Detta betyder att det är avdragsgillt för arbetsgivaren att låta personalen få Reiki i friskvårdande syfte, och att det är en skattefri förmån för personalen. Det gäller även Reikikurser om det finns dokumenterat behov av friskvård och kursen genomförs för detta syfte. Samma regler och kostnadsbegränsningar gäller som för all annan friskvård.

WHO (Världshälsoorganisationen) har godkänt Reiki som en behandlingsmetod.

 

Att Reiki är erkänt som friskvård är ett stort steg framåt och det är viktigt att kunskapen om detta sprids.

Arbetsgivarna och de anställda vet det säkerligen inte, så vi som arbetar med detta vill sprida denna kunskap.

 

Body Harmony är en manuell behandlingsmetod med syfte att återställa balans och harmoni i kroppen. Behandlingen innefattar en mjuk massage anpassad efter klientens spänning i kroppen och dennes behov. Utgångspunkten är spänningar i kroppen som har uppstått efter upplevelser, trauman eller tillbakahållna känslor som lagrats i kroppen. Som kan visa sig i felaktig kroppshållning, begränsad rörelseförmåga och muskelspänningar.

Tanken med Body Harmony är att föra in koppsharmoni genom rörelse för att bryta mönster. Djupa och omedvetna spänningar kan då lösgöras så att andning, cirkulation och rörelsefrihet uppnås. Många känner detta och blir hjälpta av Body Harmony.

Läs gärna mer om det och dess grundare Amerikanen Wilhelm Reich.